Topsport

Topsport Golf

Golf Vlaanderen leidt op de Topsportschool Hasselt talentvolle jongeren op om zowel hun golf- als studiecarrière alle kansen te geven.

De doelstelling is om ambitieuze én talentvolle golfers een optimale begeleiding alsook de nodige faciliteiten te bieden om hun topsportambities waar te maken. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden behouden om een mooie toekomst op studievlak te realiseren door het behalen van een volwaardig diploma secundair onderwijs (ASO/TSO). De topsportrichtingen op de Topsportschool Hasselt zijn Topsport (TSO), Wetenschappen-Topsport (ASO) en Moderne Talen-Topsport (ASO 3de graad).

Studeren op de VVG-Topsportschool kan niet zomaar. In de eerste plaats moet je heel gemotiveerd zijn en je moet de ambitie hebben om de top te bereiken op zowel golf- als studievlak. Daarnaast moet je voldoen aan de vooropgestelde selectiecriteria om een topsportstatuut te kunnen bekomen. Dit statuut wordt uitgereikt door de selectiecommissie waarin vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, het BOIC en de Vlaamse Sportfederatie zetelen. Zij nemen de beslissing, op voorstel van Golf Vlaanderen, over de toekenning van het topsportstatuut.

Deze topsportstatuten zijn slechts geldig voor één schooljaar, dat wil zeggen dat een leerling-topsporter dus elk jaar opnieuw de criteria dient te behalen om het statuut te hernieuwen.

Op studiegebied worden de topsportleerlingen individueel begeleid om hun kans op hogere studies te vrijwaren.

 

F-statuut tennis, voetbal, triatlon

Om topsporters in bovenstaande sporten alle kansen te geven om zowel in de sport als op school uit te blinken, stippelde de Vlaamse overheid een flexibel leertraject buiten de topsportafdeling uit. Dat stelt toptalenten in staat om sport en school in de best mogelijke omstandigheden te combineren.

Over wie het topsportstatuut F krijgt toegewezen, beslist de selectiecommissie van het Topsportconvenant (samengesteld uit vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, VSF en BOIC). Het zijn de unisportfederaties die oordelen over de kwaliteit die de sportclubs bieden en de bereidheid van een school om een flexibel leertraject toe te passen en in te passen.

Over het specifieke leertraject tijdens de reguliere schooltijd beslist de klassenraad.


Flexitrack

Sportieve talenten die niet beschikken over een topsportstatuut, maar hun sport wel op hoog niveau beoefenen, moeten na de schooluren vaak nog veel en zwaar trainen. Omdat de combinatie sport en studie in dergelijke situaties vaak een moeilijke evenwichtsoefening is, heeft de Topsportschool Hasselt haar Flexitrackprogramma opgezet. In samenspraak met de ouders werkt de trajectbegeleider een passend en individueel leertraject uit.

 

Informatie Golf Vlaanderen

Meer info over de VVG-Topsportschool of wens je een statuut aan te vragen?

Golf Vlaanderen

Karine Guerman – Sporttechnisch Directeur

Leuvensesteenweg 643/3, 1930 Zaventem T: 02 752 83 30

M: info@golfvlaanderen.be  of www.golfvlaanderen.be

topsport golf
Contact

Topsportcoördinator
Nancy Beken
nancy.beken@sportschoolhasselt.be
011/71.01.41