Opleidingsaanbod 1ste graad

DE MIDDENSCHOOL: MODERNE WETENSCHAPPEN MET OPTIE SPORT


Pedagogisch  project

Al vanaf de eerste graad is ons pedagogisch project doordrongen van een sportieve mentaliteit. Enerzijds worden doorzettingsvermogen, teamspirit en fair play uit de sportlessen doorgetrokken naar onze aanpak in de algemene vakken, anderzijds vormt de verscheidenheid aan sportopties een sterk motiverende factor voor de studieaanpak van de leerling.

Met het oog op de toekomst leggen we het hoofdaccent op vakinhoudelijke competenties en studieresultaten, zodat de leerling na de middenschool vrij is om te kiezen voor sport of om eender welke andere studierichting aan te vatten.

Een ervaringsgerichte context

Buiten de eigen sportinfrastructuur werkt Sportschool Hasselt samen met tal van externe partners die onze ervaringsgerichte aanpak en realistische context mee vorm geven.

Al onze trainers zijn experten binnen hun sporttak en hebben jarenlange nationale en/of internationale ervaring.

Onze school neemt deel aan zowel nationale (MOEV) als internationale (ISF) schoolcompetities.

Een gevarieerd keuzepakket dat motiveert

In de eerste graad bieden we volgende keuzemogelijkheden aan:

SPORT                         

  • Atletiek            
  • Dans                    
  • Sports performance training                  
  • Tennis
  • Turnen               
  • Voetbal
  • Wielrennen
  • Zwemmen

TOPSPORT

  • Golf
  • Gymnastiek

Flexibele leertrajecten

Leerlingen die aan topsport doen of buiten de schooluren een zwaar sportprogramma hebben, kunnen steeds terecht bij de trajectbegeleider om samen een passend, individueel leertraject uit te werken.